اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

Tehran province Hostel,s Association

ارتباط با ما

صفحه اصلی

 مهمانپذیر مهران ممتاز شهر تهران منطقه 11 خ ولیعصرجنوبی بالاتر از مختاری ایستگاه دلبخواه پ 135 تلفن: 55389841 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر مهر آذین ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 1شرقی تلفن: 33119268 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر فرحان ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی شمالی نرسیده به مخبرالدوله روبروی ساختمان بیمه ایران پاساژ فرشته پ 634 تلفن: 33928879 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر بهارستان ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 1 شرقی تلفن: 55392662 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر سهند ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط4 تلفن: 33959565 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر ناصری ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی جدید بلوک 8 شرقی پلاک 53 تلفن: 33901172 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر ارس ممتاز شهر تهران منطقه 12 میدان قزوین خ قزوین بعد از عباسی اول پل نواب پلاک 608 تلفن: 55416687 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر حقیقت ممتاز شهر تهران منطقه 12 خیابان سعدی جنوبی ، بلوک 8 شرقی طبقه 2 تلفن: 33950377 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر آرام ممتاز شهر تهران منطقه 11 خ ولیعصرجنوبی بالاتر از مختاری ایستگاه دلبخواه پ 135 تلفن: 55389841 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیرآران ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 1شرقی تلفن: 33119268 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر حقیقت فر ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 3 شرقی تلفن: 33924956 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر تهران ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 4 شرقی طبقه اول تلفن: 33111790 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر ایران نو ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 2شرقی ط 2 تلفن: 33918789 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر انوری ممتاز شهر تهران منطقه 11 خیابان ولیعصر جنوبی خیابان مختاری غربی پلاک569 تلفن: 55397487 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر اسلام پناه ممتاز شهر تهران منطقه 12 خیابان کارگرجنوبی سه راه کارگر پ 529 تلفن: 55650152 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر حقیقت فر ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 3 شرقی تلفن: 33924956 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر تهران ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 4 شرقی طبقه اول تلفن: 33111790 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر ایران نو ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 2شرقی ط 2 تلفن: 33918789 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر انوری ممتاز شهر تهران منطقه 11 خیابان ولیعصر جنوبی خیابان مختاری غربی پلاک569 تلفن: 33959565 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر اسلام پناه ممتاز شهر تهران منطقه 12 خیابان کارگرجنوبی سه راه کارگر پ 529 تلفن: 55650152 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر حقیقت فر ممتاز شهر تهران منطقه 11 خ سعدی جنوبی بلوک 3 شرقی تلفن: 33924956 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر سبلان ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط 3 تلفن: 33955043 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر رضا ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جدید بلوک 3 شرقی تلفن: 33911756 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر خوزستان ممتاز شهر تهران منطقه 11 جاده ساوه به طرف رباط کریم بعد از سه راه آدران نبش خیابن یخ سازی تلفن: 56863822 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر خانواده ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 2 شرقی طبقه 3 تلفن: 33954341 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر قناعت ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جدید بلوک 7شرقی ط اول تلفن: 33957099 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر فردوسی قزوین ممتاز شهر تهران منطقه 12 میدان قزوین روبروی بانک کشاورزی پ 271 تلفن: 55382321 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر قصر شیرین ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جدید بلوک 4شرقی ط3 تلفن: 33111705 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر شجاعی فرد ممتاز شهر تهران منطقه 11 خ سعدی جدید روبروی پارکینگ ناصرخسرو بلوک 7 شرقی ط 4،3،2 تلفن: 33910897 اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 مهمانپذیر فردوسی امام

ممتاز

شهر تهران

منطقه 12

میدان امام خمینی روبروی مخابرات پاساژ مطیعی پ 85

تلفن: 33914854

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر صدریه ممتاز شهر تهران منطقه 12 میدان خراسان خیابان نور مهدی کوچه اقدامی پلاک34 تلفن: 33021206 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر همت ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ ناصرخسرو روبروی مدرسه دارالفنون ک دکترمسعودخان پ 9 تلفن: 33914800 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر کاخ زیبا ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ ناصرخسرو خ سعدی جنوبی بلوک 9شرقی ط 4 ، 3 تلفن: 33935382 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر مسرت ممتاز شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی جدید بلوک 3 شرقی ط2 تلفن: 33944739 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر کشاورز ممتاز شهر تهران منطقه 12 بلوارکشاورز روبروی بیمارستان سامان پلاک 36 تلفن: 88909939 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نشانی تهران خیابان سمیه بین خیابان سپهبد قرنی و خ.استاد نجات الهی پ.147 ط.4 تلفن: 33764354 021 88717477 021 فکس 33776726 021 صندوق پستی: 664864646164 نمابر : mehmanpazir2@gmail.com

Tehran province Hostel,s Association

 صفحه اصلی اتحادیه کمیسیون ها بخش نامه ها و اطلاعیه ها هیئت رییسه خدمات شرایط اخذ پروانه کسب  صفحه اصلی اتحادیه کمیسیون ها بخش نامه ها و اطلاعیه ها هیئت رییسه خدمات شرایط اخذ پروانه کس