اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

Tehran province Hostel,s Association

ارتباط با ما

صفحه اصلی

 مهمانپذیر 110 سید مصطفی درجه 1 شهر تهران منطقه 11 میدان راه آهن پشت پارک امیریه کوچه شهید بیگی پلاک 27 تلفن: 55392662 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر زنجان فیروزکوه درجه 1 شهر تهران منطقه 11 م راه آهن ابتدای مقابل زمین ورزشی راه آهن پلاک695 تلفن: 55377597 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر خلیفه درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ سعدی شمالی نرسیده به مخبرالدوله روبروی ساختمان بیمه ایران پاساژ فرشته پ 634 تلفن: 33928879 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر آنامیس درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط4 تلفن: 33959565 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر آراز درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خیابان انقلاب خیابان کارگر جنوبی کوچه رشتچی پلاک 28 تلفن: 66424657 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر بوعلی درجه 1 شهر تهران منطقه 11 م راه آهن پاساژ دریانی پ 2 تلفن: 55379588 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر بنفشه درجه 1 شهر تهران منطقه 12 میدان راه آهن مقابل پارک امیریه پلاک74 تلفن: 55378188 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر ایران فرد درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خیابان امیرکبیر کوچه منصور الحکما پ 53 تلفن: 33959872 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیرالجواد درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ قزوین خ مرادی روبروی کلانتری 115 پلاک194 تلفن: 55412025 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر آذربایجان درجه 1 شهر تهران منطقه 11 میدان راه آهن پشت پارک امیریه کوچه شهید بیگی پلاک 27 تلفن: 55392662 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر علی درجه 1 شهر تهران منطقه 11 خ سعدی جدید بلوک 2شرقی ط 4 تلفن: 33922969 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر صدف درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ ناصرخسرو اول صوراسرافیل پ 15 تلفن: 33926109 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر شیراز درجه 1 شهر تهران منطقه 12 میدان امام خمینبی اول فردوسی پ 4 تلفن: 66715210 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر شفق درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ قزوین نبش خ قلعه مرغی روبروی پمپ بنزین ط فوقانی گاراژ استقلال پلاک1232 تلفن: 55702522 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر توسن درجه 1 شهر تهران منطقه 11 میدان راه آهن خیابان شوش کوچه 12 متری تورج پ 5 تلفن: 55379413 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر علی درجه 1 شهر تهران منطقه 11 خ سعدی جدید بلوک 2شرقی ط 4 تلفن: 33922969 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر صدف درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ ناصرخسرو اول صوراسرافیل پ 15 تلفن: 33926109 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر شیراز درجه 1 شهر تهران منطقه 12 میدان امام خمینبی اول فردوسی پ 4 تلفن: 66715210 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر شفق درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ قزوین نبش خ قلعه مرغی روبروی پمپ بنزین ط فوقانی گاراژ استقلال پلاک1232 تلفن: 55702522 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر فردوسی مازندران درجه 1 شهر تهران منطقه 11 خ ولیعصر جنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ 58 تلفن: 55373418 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر مهتاب درجه 1 شهر تهران منطقه 12 ضلع جنوب شرقی میدان قزوین به طرف امیریه پلاک 224 تلفن: 55386789 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر موسوی درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ ناصرخسرو روبروی وزارت دارایی کوچه خراسانیها پ 41 تلفن: 33907386 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر منصور درجه 1 شهر تهران منطقه 11 ضلع شرقی م راه آهن پ 72 تلفن: 55378213 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر مرکزی درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ سعدی جنوبی بلوک 2 شرقی تلفن: 33903316 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر فرد محمدی درجه 1 شهر تهران منطقه 11 م راه آهن اول خ شوش شرقی پ 7 تلفن: 55379634 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر آمل مازندران درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ امیرکبیر کوچه امین دربار پ 52 تلفن: 33941630 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر یاس درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ لاله زار نو نرسیده به منوچهری پ 489 تلفن: 33903796 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر هادی درجه 1 شهر تهران منطقه 11 م راه آهن اول خ ولیعصرجنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ 43 تلفن: 55374136 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر ولیعصر درجه 1 شهر تهران منطقه 11 م راه آهن اول خ ولیعصرجنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ 63 تلفن: 55377715 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر نادر درجه 1 شهر تهران منطقه 12 خ ناصرخسرو کوچه پرتو روبروی بانک ملی پ 237 تلفن: 33959589 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
 مهمانپذیر شهسوار درجه 1 شهر تهران منطقه سرچشمه خیابان امیر کبیر نبش خیابان پامنار پلاک477 تلفن: 33979012 اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نشانی تهران خیابان سمیه بین خیابان سپهبد قرنی و خ.استاد نجات الهی پ.147 ط.4 تلفن: 33764354 021 88717477 021 فکس 33776726 021 صندوق پستی: 664864646164 نمابر : mehmanpazir2@gmail.com

Tehran province Hostel,s Association

 صفحه اصلی اتحادیه کمیسیون ها بخش نامه ها و اطلاعیه ها هیئت رییسه خدمات شرایط اخذ پروانه کسب  صفحه اصلی اتحادیه کمیسیون ها بخش نامه ها و اطلاعیه ها هیئت رییسه خدمات شرایط اخذ پروانه کس