اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

Tehran province Hostel,s Association

ارتباط با ما

صفحه اصلی

اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

 

88890915  88890916

اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

درجه 1

 مهمانپذیر آراز

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان انقلاب خیابان کارگر جنوبی کوچه رشتچی پلاک 28

تلفن: 66424657 - 66931499

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ارس

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

میدان قزوین خ قزوین بعد از عباسی اول پل نواب پلاک 608

تلفن: 55416687

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیرآرین

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

میدان بهارستان چهارراه سرچشمه خیابان امیر کبیر پلاک 350

تلفن: 33993852 - 33993853

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ایران نو

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 2شرقی ط 2

 

تلفن: 33918789

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر توسن

درجه 1

شهر تهران

منطقه 17

میدان راه آهن خیابان شوش کوچه 12 متری تورج پ  5

تلفن: 55379413

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شفق

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ قزوین نبش خ قلعه مرغی روبروی پمپ بنزین ط فوقانی گاراژ استقلال پلاک1232

تلفن: 55702522

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شجاعی فرد

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ سعدی جدید روبروی پارکینگ ناصرخسرو بلوک 7 شرقی ط 4،3،2

تلفن: 33910897

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر سبلان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط 3

 

تلفن: 33955043

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خلیفه

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

 میدان راه آهن خیابان کارگر جنوبی، خیابان مختاری، پلاک 581

تلفن: 55365991 -  55365992

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خانواده

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 2 شرقی طبقه 3

 

تلفن: 33954341

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شهسوار

درجه 1

شهر تهران

منطقه

سرچشمه خیابان امیر کبیر نبش خیابان پامنار پلاک477

تلفن: 33979012

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر صدف

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو اول  صوراسرافیل پ 15

 

تلفن: 33926109

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فردوس مازندران

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ ولیعصر جنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ  58

تلفن: 55373418

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فرحان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی شمالی نرسیده به مخبرالدوله روبروی ساختمان بیمه ایران پاساژ فرشته پ 634

تلفن: 33928879

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر قصر شیرین

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 4شرقی ط3

 

تلفن: 33111705

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر قناعت

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 7شرقی ط اول

 

تلفن: 33957099

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مهران

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ ولیعصرجنوبی بالاتر از مختاری ایستگاه دلبخواه  پ 135

تلفن: 55389841

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر همت

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو روبروی مدرسه دارالفنون ک دکترمسعودخان پ 9

تلفن: 33914800

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر موسوی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو روبروی وزارت دارایی کوچه خراسانیها پ 41

تلفن: 33907386

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 همیشه بهار

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان پاسداران انتهای بوستان ششم بن بست پند یکم  پلاک 3

تلفن: 22531211

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر هادی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ولی عصر جنوبی نرسیده به میدان راه آهن پلاک 43

تلفن: 55374136

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ولیعصر

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن اول خ ولیعصرجنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ 63

تلفن: 55377715

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فردوسی قزوین

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خیابان کارگر جنوبی، ضلع شمالی میدان قزوین،

خیابان قزوین پلاک 201

تلفن: 55489457 - 55382321

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ناصری

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان سعدی جنوبی، جدید بلوک  8 شرقی  پلاک  53

تلفن: 33901172

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر اسلام پناه

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان کارگرجنوبی سه راه کارگر پ 529

 

تلفن: 55650152

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ایران فرد

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان امیرکبیر کوچه منصور الحکما پ 53

 

تلفن: 33959872

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر بهارستان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 1 شرقی

تلفن: 55392662

 

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر تهران

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 4 شرقی طبقه اول

 

تلفن: 33111790

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر حقیقت فر

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 3 شرقی

 

تلفن: 33924956

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر حراتیج

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

میدان بهارستان ، خیابان صفی علی شاه خیابان کماالملک پلاک   22

تلفن:33987839

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فرد محمدی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن اول خ شوش شرقی پ 7

 

تلفن: 55379634

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر علی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ سعدی جدید بلوک 2شرقی ط 4

 

تلفن: 33922969

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر سهند

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط4

تلفن: 33959565

 

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر رضا

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 3 شرقی

 

تلفن: 33911756

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خوزستان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

جاده ساوه به طرف رباط کریم بعد از سه راه آدران نبش خیابن یخ سازی

تلفن: 56863822

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر یاس

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

میدان خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو (شمالی) جنب بانک  تجارت نرسیده  به  منو چهر ی  پلاک  458

تلفن: 33902796

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر آذربایجان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن  پشت پارک امیریه کوچه شهید بیگی پلاک 27

تلفن: 55392662

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مهتاب

درجه 1

شهر تهران

منطقه  12

ضلع جنوب شرقی میدان قزوین به طرف امیریه پلاک 224

تلفن: 55386789

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

Tehran province Hostel,s Association

نشانی

تهران خیابان سپهبد قرنی، ابتدای خیابان سمیه غربی، روبروی مجتمع قضایی شهید بهشتی  ، پلاک 226 طبقه 4

تلفن:    8 - 88890915  021

                    88896798  021

                    88896797  021

فکس           88899227  021

صندوق پستی:   1599975319

نمابر :   mehmanpazir2@gmail.com