اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

 

88890915  88890916

اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

 مهمانپذیر صدریه

درجه 1 ممتاز

شهر تهران

منطقه 12

میدان خراسان خیابان نور مهدی کوچه اقدامی پلاک34

تلفن: 33021206

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر کشاورز

درجه 1 ممتاز

شر تهران

منطقه 12

بلوارکشاورز روبروی بیمارستان سامان پلاک 36

تلفن: 88909939

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 نیکان مهر

درجه 1 ممتاز

 تهران

منطقه 12

میدان راه آهن ، خیابان ولی عصر(عج) خیابان مختاری نبش کوچه نیک صفت پلاک 5

تلفن: 55378996

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر آرام

درجه 1 ممتاز

شهر تهران

منطقه 11

خ ولیعصرجنوبی بالاتر از مختاری ایستگاه دلبخواه  پ 135

تلفن: 55389841

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

درجه 1

ممتاز

 مهمانپذیر مسرت

درجه 1 ممتاز

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی جدید بلوک 3 شرقی ط2

 

تلفن: 33944739

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر نادر

درجه 1 ممتاز

شهر تهران

منطقه 12

خیابان ناصرخسرو کوچه پرتو روبروی بانک ملی  پلاک  237

تلفن: 33959589

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر سپند

درجه 1 ممتاز

شهر تهران

منطقه 11

خیابان نجات الهی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، پلاک 25

تلفن: 88908030

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیرشاهد

درجه 1 ممتاز

شهر تهران

منطقه 12

خیابان ولی عصر(عج) بالاتر از چهار راه مختاری، جنب کوچه فروزنده پلاک  127

تلفن: 55371836

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر توسن

درجه 1

شهر تهران

منطقه 17

میدان راه آهن خیابان شوش کوچه 12 متری تورج پ  5

تلفن: 55379413

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ایران نو

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 2شرقی ط 2

 

تلفن: 33918789

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیرآرین

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

میدان بهارستان چهارراه سرچشمه خیابان امیر کبیر پلاک 350

تلفن: 33993852 - 33993853

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ارس

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

میدان قزوین خ قزوین بعد از عباسی اول پل نواب پلاک 608

تلفن: 55416687

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر آراز

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان انقلاب خیابان کارگر جنوبی کوچه رشتچی پلاک 28

تلفن: 66424657 - 66931499

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

درجه 1

 مهمانپذیر شفق

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ قزوین نبش خ قلعه مرغی روبروی پمپ بنزین ط فوقانی گاراژ استقلال پلاک1232

تلفن: 55702522

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شجاعی فرد

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ سعدی جدید روبروی پارکینگ ناصرخسرو بلوک 7 شرقی ط 4،3،2

تلفن: 33910897

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر سبلان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط 3

 

تلفن: 33955043

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خلیفه

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

 میدان راه آهن خیابان کارگر جنوبی، خیابان مختاری، پلاک 581

تلفن: 55365991 -  55365992

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خانواده

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 2 شرقی طبقه 3

 

تلفن: 33954341

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شهسوار

درجه 1

شهر تهران

منطقه

سرچشمه خیابان امیر کبیر نبش خیابان پامنار پلاک477

تلفن: 33979012

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر صدف

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو اول  صوراسرافیل پ 15

 

تلفن: 33926109

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فردوس مازندران

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ ولیعصر جنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ  58

تلفن: 55373418

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فرحان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی شمالی نرسیده به مخبرالدوله روبروی ساختمان بیمه ایران پاساژ فرشته پ 634

تلفن: 33928879

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر قصر شیرین

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 4شرقی ط3

 

تلفن: 33111705

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 همیشه بهار

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان پاسداران انتهای بوستان ششم بن بست پند یکم  پلاک 3

تلفن: 22531211

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر همت

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو روبروی مدرسه دارالفنون ک دکترمسعودخان پ 9

تلفن: 33914800

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر موسوی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو روبروی وزارت دارایی کوچه خراسانیها پ 41

تلفن: 33907386

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مهران

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ ولیعصرجنوبی بالاتر از مختاری ایستگاه دلبخواه  پ 135

تلفن: 55389841

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر قناعت

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 7شرقی ط اول

 

تلفن: 33957099

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر هادی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ ولی عصر جنوبی نرسیده به میدان راه آهن پلاک 43

تلفن: 55374136

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ولیعصر

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن اول خ ولیعصرجنوبی نرسیده به چهارراه مختاری پ 63

تلفن: 55377715

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فردوسی قزوین

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خیابان کارگر جنوبی، ضلع شمالی میدان قزوین،

خیابان قزوین پلاک 201

تلفن: 55489457 - 55382321

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ناصری

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان سعدی جنوبی، جدید بلوک  8 شرقی  پلاک  53

تلفن: 33901172

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر اسلام پناه

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان کارگرجنوبی سه راه کارگر پ 529

 

تلفن: 55650152

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ایران فرد

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خیابان امیرکبیر کوچه منصور الحکما پ 53

 

تلفن: 33959872

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر بهارستان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 1 شرقی

تلفن: 55392662

 

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر تهران

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 4 شرقی طبقه اول

 

تلفن: 33111790

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر حقیقت فر

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 3 شرقی

 

تلفن: 33924956

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر حراتیج

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

میدان بهارستان ، خیابان صفی علی شاه خیابان کماالملک پلاک   22

تلفن:33987839

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فرد محمدی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن اول خ شوش شرقی پ 7

 

تلفن: 55379634

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر علی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

خ سعدی جدید بلوک 2شرقی ط 4

 

تلفن: 33922969

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر سهند

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 8 شرقی ط4

تلفن: 33959565

 

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر رضا

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جدید بلوک 3 شرقی

 

تلفن: 33911756

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خوزستان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

جاده ساوه به طرف رباط کریم بعد از سه راه آدران نبش خیابن یخ سازی

تلفن: 56863822

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مهتاب

درجه 1

شهر تهران

منطقه  12

ضلع جنوب شرقی میدان قزوین به طرف امیریه پلاک 224

تلفن: 55386789

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر آذربایجان

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن  پشت پارک امیریه کوچه شهید بیگی پلاک 27

تلفن: 55392662

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر یاس

درجه 1

شهر تهران

منطقه 11

میدان خیابان جمهوری خیابان لاله زار نو (شمالی) جنب بانک  تجارت نرسیده  به  منو چهر ی  پلاک  458

تلفن: 33902796

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ایوان هفت اقلیم

درجه 1

شهر تهران

منطقه 6

 میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، خیابان پیروزه، خیابان رادافزون، پلاک ۷۰

تلفن: ۸۸۹۶۱۸۳۹

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر تابش

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو کوچه حاج نایب پلاک 9

 

تلفن: 33905970

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مرکزی

درجه 1

شهر تهران

منطقه 12

خ سعدی جنوبی بلوک 2 شرقی

 

تلفن: 33903316

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر اصفهان

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ 15خرداد روبروی باربری گیتی نورد پ 414

 

تلفن: 55610008

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ریاحی نو

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن پاساژ دریانی پ 6

تلفن: 55379971

 

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فردوسی

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

میدان امام خمینی، خیابان لاله زار پاساژ مطیعی پلاک 85 طبقه اول

تلفن: 33914854

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

درجه 2

 مهمانپذیر آمل مازندران

درجه 2

شهر تهران

منطقه  12

خ امیرکبیر کوچه امین دربار پ 52

 

تلفن: 33941630

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر اسفند

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ فردوسی روبروی هتل بزرگ خ بهنیا کوچه بخت پ 3

تلفن: 66708410

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر بنفشه نو

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن روبروی پارک پاساژ دریانی پ 41

 

تلفن: 55376800

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر امید

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن پاساژ دریانی پلاک 18

 

تلفن: 55377323

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر جلالی تبریز

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

م خراسان خ خاوران نبش عارف روبروی مسجد انصار الحجت پلاک407

تلفن: 33701874

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر فرد اسلام

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن اول خ شوش غربی روبروی انبار توشه پ 389

تلفن: 55645084

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر صداقت

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن خیابان شوش شرقی پلاک 1281

تلفن: 55376912

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر صبا

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن جنب کانون حر پ 803

 

تلفن: 55650941

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شیک

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن خیابان ولیعصر پلاک80

 

تلفن: 55372607

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر چهلستون آمل

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ امیرکبیر کوچه کتانه پلاک14

 

تلفن: 33931498

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مقدس

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن خ شوش غربی روبروی ساختمان حسابداری راه آهن  پ 741

تلفن: 55650567

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مشهد

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ امیرکبیر روبروی مسجد سراج الملک پلاک 388

تلفن: 33113062

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مرمرنو

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ امیرکبیر کوجه امین دربار بن نصیرزاده پ 49

تلفن: 33113676

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر گیلانتورنو

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو اول صوراسرافیل پ 5

 

تلفن: 33114845

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر کیان

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ 15خرداد روبروی بازارآهنگران کوچه معطرپ 5

تلفن: 33119969

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر اکباتان

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ ملت نبش کوچه تابان پ 4

 

تلفن: 33118251

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شهریار

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م رازی خ رباط کریم پ  93

 

تلفن: 55652645

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر تمدن

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

میدان رازی  خیابان  هلال احمر  پلاک 273

 

تلفن: 55415908

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ترنج

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خیابان کریم خان خیابان ایرانشهر کوچه باقری قصر الدشتی پلاک 7

تلفن: 88313185

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر نیکو

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ مصطفی خمینی نبش چهارراه سیروس پ 352

تلفن: 33907473

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر بوعلی

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن پاساژ دریانی پ 2

 

تلفن: 55379588

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر بنفشه

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

میدان راه آهن مقابل پارک امیریه پلاک74

 

تلفن: 55378188

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر بحر خزر

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ امیرکبیر کوچه اوحدی پ 12

 

تلفن: 33113860

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیرالجواد

درجه 2

شهر تهران

منطقه 12

خ قزوین خ مرادی روبروی کلانتری 115 پلاک194

تلفن: 55412025

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر منصور

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

ضلع شرقی م راه آهن پ 72

 

تلفن: 55378213

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر زنجان فیروزکوه

درجه 2

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن ابتدای مقابل زمین ورزشی راه آهن پلاک695

تلفن: 55377597

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر مهر آور

درجه 3

شهر تهران

منطقه

میدان راه آهن کوچه شهید قاسم مهدوی خیابان مختاری پلاک583

تلفن: 55361399

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر حافظ

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ کارگرجنوبی روبروی بیمارستان فارابی پ 1240

تلفن: 55386012

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر جهان کارگران

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

م راه آهن سه راه کارگران پ 13

 

تلفن: 55373088

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر همایون

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ باب همایون جنب کوچه جناب پ44

 

تلفن: 33913938

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر دماوند

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ دماوند ، گیلاوند ، 500 متر پایین تر از پمپ بنزین پلاک 13

تلفن: 76311190

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

درجه 3

 مهمانپذیر آسمان ری

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

 شهر ری خیابان حرم حضرت عبدالعظیم ابتدای خایان کاشانی نبش کوچه زینبیه پلاک 101

تلفن: 55902651

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شاه خراسان

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خیابان 15خرداد غربی خیابان عدالتخواه کوچه حاذقی پلاک4

تلفن: 55625541

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر آریا

درجه 3

شهر تهران

منطقه 11

میدان راه آهن ابتدای کارگر پلاک 8

تلفن: 55650152

 

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر اطلس

درجه 3

شهر تهران

منطقه 11

م راه آهن ابتدای خیابان شوش کوچه بیگی پاساژ دریانی پلاک 16

تلفن: 55379807

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر آستانه اشرفیه

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ باب همایون کوچه قناد پلاک 190

 

تلفن: 33962155

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر صدف ری

درجه 3

شهر تهران

منطقه 20

شهر ری انتهای خ حرم اول بازار حضرتی

 

تلفن: 55956360

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر کسری

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ شوش شرقی پاساژ محمودی پلاک447 طبقه3

تلفن: 33122205

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خراسان

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

م خراسان اول خاوران نرسیده به عارف فوقانی پلاک79

تلفن: 33706848

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر پایتخت

درجه 3

شهر تهران

منطقه

میدان قزوین خیابان پورسازی کوچه یکم پلاک 1 واحد 3و4

تلفن: 55370837

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیرجهان نو

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

میدان امام خمینی اول فردوسی نبش کوچه طبسی پلاک 28

تلفن: 66719157

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر محمدی

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ مولوی شرقی بطرف میدان قیام جنب تعاونی شهرروستا پلاک 162

تلفن: 33132688

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر ارسباران

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

چهارراه مولوی خیابان مولوی شرقی پلاک200

 

تلفن: 33515057

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر گیلان کرمانشاه

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ ناصرخسرو گاراژ تی بی تی سابق داخل گاراژ ط 2

تلفن: 33912541

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر خودمونی ایرانی

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خ میدان هفت تیر ابتدای اتوبان مدرس شمال کوچه پارس پلاک 11

تلفن: 88834094

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر پروانه

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خیابان شریعتی خیابان بهار جنوبی خیابان سمیه پلاک 34

تلفن: 77658592 - 77659103

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر کرگدن

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خیابان کریمخان خیابان سنایی کوچه سوم پلاک 1

تلفن: 88347760

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر شیرون

درجه 3

شهر تهران

منطقه 3

پاسداران ، بوستان 9 ، پلاک 105 واحد 7

تلفن: 26722161

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر روبرو

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

میدان بهارستان ابتدای خیابان صفی علیشاه بن بست مولا پلاک 3

تلفن: 36349207

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

 مهمانپذیر میثاق

درجه 3

شهر تهران

منطقه 12

خیابان 15 خرداد مقابل بازار آهنگران پلاک 2 جدید

تلفن: 33928164

اطلاعات بیشتر و نرخ ها

 

4

3

2

1

Tehran province Hostel,s Association

نشانی

تهران خیابان سپهبد قرنی، ابتدای خیابان سمیه غربی، روبروی مجتمع قضایی شهید بهشتی  ، پلاک 226 طبقه 4

تلفن:    8 - 88890915  021

                    88896798  021

                    88896797  021

فکس           88899227  021

صندوق پستی:   1599975319

نمابر :   mehmanpazir2@gmail.com

 

 

 

Tehran province Hostel,s Association

ارتباط با ما

صفحه اصلی

اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران